Konkursi

Ģimene & Attiecības

Skaistums & Veselība

Mana Nauda

Stils & Mode

Forums

Mana Māja

Darbs & Karjera

Sapņu Tulks

Izklaide & Svētki

Mistērijas

Horoskopi

Skolniekiem

Rīgas Tālmācības vidusskola

Sesku ielā 72- 32. telpā, Rīgā, LV-1082

Tālrunis / fakss: 67592999
Mobilais tālr.: 29411041 
E-pasts: info@talmacibasvsk.lv

www.talmacibasvsk.lv

Pirmā uz 6 gadiem akreditētā
tālmācības vidusskola Latvijā ar 4 gadu darbības pieredzi, 
kas garantē valstiski atzītu diplomu 
absolvējot skolu!
Mācības internetā!


Ja Jums ir vēlme mainīt sevi, lai varētu mainīt apkārtējo pasauli, aicinu iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību Rīgas Tālmācības vidusskolā - lai kur Jūs dzīvotu, lai ko Jūs darītu!  

 

  „Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma”.


Izglītības programmas kods: 31011013 (tālmācība), programmas licences Nr. 8701 30.04.2009. (atjaunotas: Nr. V-5060 27.03.2012., Nr. V-4304 18.05.2011., V-1951 19.04.2010.).
Programma ir akreditēta, akreditācijas lapas Nr. 5347. 07.05.2010. (atjaunota: Nr. 6783 26.06.2012.)


 
 
 
"Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma".

Izglītības programmas kods: 31012013 (tālmācība), programmas licences Nr. V-1921 14.04.2010. (atjaunotas: Nr. V-5061 27.03.2012., Nr. V-4305 18.05.2011.).
Programma ir akreditēta, akreditācijas lapas Nr. 5662. 17.09.2010. (atjaunota: Nr. 6784 26.06.2012.)

"Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma".


Izglītības programmas kods: 23011113 (tālmācība), programmas licences Nr. V-2025 27.04.2010. (atjaunotas: Nr. V-5059 27.03.2012., Nr. V-4303 18.05.2011.). 
Programma ir akreditēta, akreditācijas lapas Nr. 5936. 30.03.2011. (atjaunota: Nr. 6782 26.06.2012.)
 

 
 
Profesionālās pilnveides izglītības programma "Panākumu Universitāte"

„Panākumu Universitāte” ir akreditēta profesionālās izglītības pilnveides programma jauniešiem, kurā, iepazīstot citu jauniešu un veiksmīgu personību dzīvi un biznesa pieredzi, tiek attīstīta prasme gūt personīgus panākumus. Iegūtā pieredze būs nozīmīgs virzītājs personības attīstīšanā un redzesloka paplašināšanā.
Programma ir akreditēta, akreditācijas lapas Nr. AI 5600 03.05.2012.

Programma krievu valodā


 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma krievu valodā Latvijas iedzīvotājiem


Izglītības programmas kods: 31011023 (tālmācība),programmas licence Nr. V-6495, 13.06.2013.

Programma ir akreditēta, akreditācijas lapas Nr. 7573, 19.07.2013. 

Izglītības programma nodrošina gan latviešu valodas apguvi, gan pilnveido izglītojamā dzimtās (krievu) valodas un literatūras kompetences. Atbilstoši valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteiktajam mazākumtautību izglītības programmās katru mācību gadu ne mazāk par pieciem mācību priekšmetiem jāapgūst latviešu valodā. Šajā skaitā neietilpst latviešu valoda un literatūra.
 
 
 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma krievu valodā Krievijas un citu valstu iedzīvotājiem

Izglītības programmas kods: 31011033 (tālmācība),programmas licence Nr. V-6496, 13.06.2013.
Programma ir akreditēta, akreditācijas lapas Nr. 7574, 19.07.2013. 

Izglītības programma tiek piedāvāta ārvalstu izglītojamiem, kuri pārvalda krievu valodu un vēlētos iegūt vispārējo vidējo izglītību tālmācības formā pēc Latvijas valsts vispārējās vidējās izglītības standarta, vienlaikus apgūstot latviešu valodas pamatus un ierodoties Latvijā obligāto valsts pārbaudījumu nokārtošanai.